Guziki

Status prawny

Podstawa prawna

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi działa jako samodzielna placówka na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  2. Ustawy z dnia 10 maja 1990r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 34/90 poz. 197 oraz Zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi Nr 17/90 z dnia 30 sierpnia 1990 r.
  3. Statutu Szkoły zatwierdzonego w całości i uchwalonego przez Radę Pedagogiczną z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2017 - Edycja treści.

01-06-2017 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

24-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 472