Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu
  prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych
 3. Statut Szkoły
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach

Rejestry

 • Rejestr pieczątek i pieczęci
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr wydanych świadectw szkolnych
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców
 • Księga druków ścisłego zarachowania

Ewidencje

 • Ewidencja zastępstw
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Księgi inwentarzowe
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Księga uczniów

Archiwa /pomieszczenie archiwalne/

 • Akta osobowe i dokumentacja płacowa
 • Dowody księgowe
 • Dokumentacja szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 456