Guziki

Organizacja

Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Wicedyrektor szkoły
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski

Kompetencje organów szkoły określone są w Statucie Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2017 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 500