Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 3 023 786,00 zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2010, stan 01.01.2010r., kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 489